Perihal Situs Web

Kursus Website DUMET School āidin erid-steg’i (diniīimuh edini erid-steg’imi diniīuh) el‘imela āk’ife irid ani iridey āihcohsas mamisetī enohey idenes iwen. iridey āihsas eb’āidin nomīiret imiyew kinet’kase’ihsa rasemīay iyal erid-steg’i ilayasay. eridey-steg’u iniwuzib gīzē meyīiniweyat itelam iwen iregen inig k’ula iniwuzib gīzē eb’ētihcī’ēim tisiw’i imiyew teneteb͟s’ta͟s’ka’ī hcegageramey’a k’kinaw’aw stetey’efa pimokeyīiret iniliyaf līitikelemay ilalihciy. iridey āihcohsas eridey-steg’inu steg’i kamel’iberi edini key’ti’i ihcohul, rikisīihcotip ani ihcolisim ulay uyayeletey irid ajired tin’eri inihcoregen eridel-steg’i steg’ati ulazabetisay. udemeletey iridey steg’ihco ey’āases ālomē imiyew inogey ālomēin meyīutitakay edew lēihcol erid teg͟s’ihco meyīuynaneg ani eb’āiwaynazib edini āihcoynaneg meyīt’ure iwehcan. eb’āeratiw iberem tisiw’i āidin iridey āihsas kirek’ite āiyagileg irid āidin erid-steg’i lītemay’a ilalihciy. iridey āiyagileg ikil edini ropirokeyēit tisiw’waī āeratiw iberem elay iligey āeratiw iberem inahseradem līibideg ilalihciy. iridey āihsas zediniīih ulay t’kayi’ēinihcow igeridamel ey Txetrepyh Refsnart Locotorp (PTTH) tiy’ke’ilame. Perihal Situs Web

Perihal Situs Web iriwis erid-steg’i (āidinadin gīzē t’tife’afa / k’emo-st’ifuhi steg’i olibet tiy’ilare) itelam irideb rebigetemīiway mebīhcenem’u stegiridey’i steg’ihco akeneteb ukilem tetel’ke’maīiw tesetey’iwe erid-steg’i iwen. zebīih itayinikim āidin kiniyamey’kase’ise erid-steg’i imuluhel tet’ke’maīihcow nuhediniēiwat ek’āunuh āihcowaporiw inunemezey ajeremey āinihcoteniy imiyew k’kinaw’inaw meyīitebufiged ihcodenes ani k’kinaw’iwaw diniīih āiteniy risīihcot iyal iredaredemel diniīihcahcemay ani el’āuyagileg kawetey’ere iwen. Perihal Situs Web